World SSTV View KO5MO

ITU Zone: 7 Glendale Arizona Usa
Notes:: TS440, 20M delta, MFJ Tuner III